Vi Điều Khiển AT89S52-24PU DIP40

AT89S52 là họ IC vi điều khiển do hãng Atmel sản xuất. Các sản phẩm AT89S52 thích hợp cho những ứng dụng điều khiển. Việc xử lý trên byte và các toán số học ở cấu trúc dữ liệu nhỏ được thực hiện bằng nhiều chế độ truy xuất dữ liệu nhanh trên RAM nội. Tập lệnh cung cấp một bảng tiện dụng của những lệnh số học 8 bit gồm cả lệnh nhân và lệnh chia. Nó cung cấp những hổ trợ mở rộng trên chip dùng cho những biến một bit như là kiểu dữ liệu riêng biệt cho phép quản lý và kiểm tra bit trực tiếp trong hệ thống điều khiển. AT89S52 cung cấp những đặc tính chuẩn như: 8 KByte bộ nhớ chỉ đọc có thể xóa và lập trình nhanh (EPROM), 128 Byte RAM, 32 đường I/O, 3TIMER/COUNTER 16 Bit, 5 vectơ ngắt có cấu trúc 2 mức ngắt, một Port nối tiếp bán song công, 1 mạch dao động tạo xung Clock và bộ dao động ON-CHIP.Các đặc điểm của chip AT89S52 được tóm tắt như sau:

 

– 8 KByte bộ nhớ có thể lập trình nhanh, có khả năng tới 1000 chu kỳ ghi/xoá

 

– Tần số hoạt động từ: 0Hz đến 24 MHz

 

– 3 mức khóa bộ nhớ lập trình

 

– 3 bộ Timer/counter 16 Bit

 

– 28 Byte RAM nội.

 

– 4 Port xuất /nhập I/O 8 bit.

 

– Giao tiếp nối tiếp.

 

– 64 KB vùng nhớ mã ngoài

 

– 64 KB vùng nhớ dữ liệu ngoại.

– 4µs cho hoạt động nhân hoặc chia.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.