Tụ chống sét (Varistor)- Kí hiệu, hoạt động, các loại và ứng dụng.

Varistor là gì? Varistor là một điện trở phụ thuộc vào điện áp. Tên được đặt ra bởi sự kết hợp ngôn ngữ của từ; ” varying” và ” resistor “. Chúng cũng được biết đến với tên VDR và có các đặc tính không thuần trở. Trong Varistor, điện trở sẽ thay đổi tự động với sự thay đổi điện áp. Varistor này có hai phần tử bán dẫn, bảo vệ quá tải điện áp trong một mạch, tương tự như một diode Zener. Vậy làm thế nào mà nó thay đổi trở khi có sự thay đổi điện áp? Vâng, câu trả lời nằm trong thành phần của nó. Vì nó được làm bằng vật liệu bán dẫn nên điện trở của nó sẽ tăng khi điện áp tăng lên. Khi đi

Tụ chống sét (Varistor)-  hiệuhoạt độngcác loại  ứng dụng. 

Varistor  ? 

Quảng cáo đặt hàng nhập

Varistor  một điện trở phụ thuộc vào điện ápTên được đặt ra bởi sự kết hợp ngôn ngữ của từ; “ varying”  “ resistor “. Chúng cũng được biết đến với tên VDR   các đặc tính không thuần trở 

Trong Varistor, điện trở sẽ thay đổi tự động với sự thay đổi điện ápVaristor này  hai phần tử bán dẫn, Gia công pcb 932*150

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.