Tìm hiểu về IC nhớ

Ic nhớ

 1. Ic nhớ là gì?

IC nhớ là một mạch tích hợp được tạo ra từ hàng triệu tụ điện và bóng bán dẫn có thể lưu trữ dữ liệu hoặc có thể xử lý mã. IC nhớ có thể lưu giữ bộ nhớ tạm thời thông qua bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên (RAM) hoặc vĩnh viễn thông qua bộ nhớ (ROM). Bộ nhớ (ROM), dữ liệu sẽ được lưu giữ vĩnh viễn, tuy nhiên bộ xử lý chỉ có thể đọc nhưng không thể sửa đổi. IC nhớ có kích thước và hình dạng khác nhau. Một số có thể được kết nối trực tiếp trong khi một số cần ổ đĩa đặc biệt. IC nhớ là thành phần thiết yếu trong các thiết bị máy tính và điện tử trong đó bộ nhớ lưu trữ đóng một vai trò quan trọng.

 

 1. Các loại IC nhớ

 • Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động (DRAM): Đây là bộ nhớ dễ bị mất dữ liệu khi bị mất nguồn điện. DRAM chỉ có thể truyền một chiều và cần phải được làm mới liên tục để tránh mất các bit bộ nhớ.

 • Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên tĩnh (SRAM): Là bộ nhớ thường được sử dụng trong các thiết bị chạy bằng pin di động. Không giống như DRAM, chúng không cần phải được làm mới và không mất dữ liệu khi nguồn điện bị mất.

 • Bộ nhớ (FIFO): Được sử dụng khi bộ nhớ đang được truyền giữa các loại thiết bị khác nhau.

 • Bộ nhớ chỉ đọc, có thể lập trình có thể xóa (EPROM): Dữ liệu có thể bị xóa khi tiếp xúc với tia tử ngoại. Những con chip này sau đó có thể được lập trình lại các giá trị hoặc dữ liệu mới.

 • Bộ nhớ chỉ đọc (PROM): Khác với các bộ nhớ có thể lập trình vì chúng chỉ có thể được lập trình một lần. Sau khi lập trình, dữ liệu không thể xóa được bằng điện tử hoặc tia tử ngoại.

 

 1. Cách chép IC nhớ EEPROM

Các bước để ghi dữ liệu vào IC nhớ:

B1: Kiểm tra bit WR đang ở trạng thái ghi hay không?

B2: Viết địa chỉ cho EEADR. Đảm bảo rằng địa chỉ đó không lớn hơn kích thước bộ nhớ của thiết bị.

B3: Viết giá trị dữ liệu 8 bit để được lập trình trong thanh ghi EEDATA.

B4: Xóa bit EEPGD để trỏ đến bộ nhớ dữ liệu EEPROM.

Module điện tử 932*50

B5: Set bit WREN để kích hoạt các hoạt động chương trình.

B6: Tắt Các ngắt (nếu được bật).

B7: Thực thi 5 lệnh đặc biệt theo trình tự:

 • Viết giá trị 55H đến W

 • Viết giá trị 55H đến EECON2

 • Viết giá trị AAh đến W

 • Viết giá trị AAh đến EECON2

 • Set bit WR

B8: Bật các ngắt (nếu sử dụng ngắt).

B9: Xóa bit WREN để tắt các chương trình hoạt động.

B10: Khi hoàn thành quá trình ghi, bit WR bị xóa và bit cờ ngắt EEIF được set.

 

 1. Cách đọc IC nhớ EEPROM

Các bước để đọc IC nhớ EEPROM:

B1: Viết địa chỉ cho EEADR. Đảm bảo rằng địa chỉ không lớn hơn kích thước bộ nhớ của thiết bị.

B2: Xóa bit EEPGD để trỏ đến bộ nhớ dữ liệu EEPROM.

B3: Đặt bit RD để bắt đầu đọc dữ liệu.

B4: Đọc dữ liệu từ thanh ghi EEDATA.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.