Sửa chữa AC Spindle Servo Unit lỗi AL 20 cho máy CNC

CNCRITECH đã sửa chữa Sửa chữa AC Spindle Servo Unit A06B-6059-H212#H563 của hãng Fanuc bị lỗi AL-20 làm cho máy CNC cảnh báo dừng không thể hoạt động được thành công sau 1 khoảng thời gian ngắn không làm trì hoãn quá trình sản xuất của nhà máy.

AC Spindle Fanuc lỗi AL20
AC Spindle Fanuc lỗi AL20

Bộ AC Spindle Servo Unit A06B-6059-H212#H563 là bộ điều khiển dùng để thay đổi tốc độ động cơ trục chính trong các máy tiện CNC, máy phay CNC dùng hệ điều khiển Fanuc

Sửa chữa AC Spindle Fanuc lỗi
Sửa chữa AC Spindle Fanuc lỗi
Model A06B-6059-H212#H563
Model A06B-6059-H212#H563
main công suất A06B-6059-H212#H563
main công suất A06B-6059-H212#H563

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.