[Software Omron] CX-One updated version 4.41

 

CX-ONE V4.4 là gói bao gồm hỗn các phần mềm tích hợp của OMRON, trong đó có phần mềm lập trình PLC OMRON:CX-Programmer, phần mềm lập trình HMI Omron CX-Designer cho các dòng NS Series và các phần mềm hỗ trợ cài đặt Network, cài đặt Servo system, và bộ điều khiển nhiệt độ (Temperature Controllers)…

Các phần mềm cụ thể được tích hợp trong CX-ONE V4.4.1 update bản mới nhất:

 • CX-Programmer V9. 6.3 – Phần mềm lập trình PLC Omron tất cả các dòng:
 • CX-Simulator V1. 998 – Phần mềm mô phỏng PLC Omron
 • SwitchBox Utility V1. 6. 6. 0
 • CX-Designer V3. 700 – Phần mềm lập trình HMI OMRON dòng NS Series
 • NV-Designer V1. 1. 9. 0 – Phần mềm lập trình HMI Omron NV Series
 • CX-Integrator V2. 6.3
 • CX-Drive V2.9.2.11 – Phần mềm cấu hình Servo Omron các dòng:
 • CX-Motion V2.39.120
 • CX-Motion Pro V1.4.4.015
 • CX-Motion-MCH V2.32
 • CX-Motion-NCF V1. 9. 3. 1
 • CX-Position V2. 5. 1. 1
 • Face Plate Auto-Builder for NS V3. 1. 1. 1
 • CX-Thermo V4. 6. 0. 0 – Phần mềm cấu hình cho bộ điều khiển nhiệt độ Omron
 • CX-Protocol V1. 9. 7. 3
 • CX-Process Tool V5. 2. 4. 1
 • Network Configurator V3.6.1
 • CX-ConfiguratorFDT V2.3
 • CX-FLnet V1. 0. 0. 6
 • CX-One Upgrade Utility V1. 3. 0. 2
 • CX-SerVer V5.0.8.0
 • Common DriVV5.0.8.0
 • TJ1 DriVer V1.6.2.0
 • Generic FINS Ethernet DriVV1.1.1.0
 • PLC Tools (Installed automatically)

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem tại: ĐÂY

Link downloadCX-ONE V4.4

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.