Sơ đồ chân ESP8266 – Nên sử dụng chân nào

Sơ đồ chân ESP8266

Chip ESP8266 12-E đi kèm với 17 chân GPIO. Không phải tất cả các chân GPIO đều được sử dụng trong các bo ESP8266, một số GPIO không được khuyến khích sử dụng và những GPIO khác có các chức năng rất cụ thể.

Trong phần này, bạn sẽ học cách sử dụng đúng các GPIO của ESP8266.

 

Sơ đồ chân chip ESP8266 12-E

Hình bên dưới minh họa sơ đồ chân chip ESP8266 12-E. Sơ đồ này rất phù hợp nếu bạn đang sử dụng chip trần ESP8266 trong các mạch của bạn.

Hiện tại, có rất nhiều bo phát triển với chip ESP8266 khác nhau về số lượng GPIO có thể sử dụng, kích thước, hệ số hình thức, v.v.

 

Các bo mạch ESP8266 được sử dụng rộng rãi nhất là ESP-01, ESP8266-12E NodeMCU Kit và Wemos D1 Mini.

 

Sơ đồ chân ESP8266-01 

Nếu đang sử dụng bo mạch ESP8266-01, bạn có thể sử dụng sơ đồ GPIO sau đây để tham khảo.

Bộ kit NodeMCU ESP8266 12-E

Sơ đồ sơ đồ chân bộ kit ESP8266 12-E NodeMCU được minh họa bên dưới.

Sơ đồ chân Wemos D1 Mini 

Hình bền dưới là sơ đồ chân của WeMos D1 Mini.

Các chân tốt nhất để sử dụng – ESP8266

Một điều quan trọng cần lưu ý về ESP8266 là số GPIO không khớp với nhãn trên màn lụa của bo mạch. Ví dụ, D0 tương ứng với GPIO16 và D1 tương ứng với GPIO5.

 

Bảng bên dưới cho thấy sự tương ứng giữa các nhãn trên màn lụa và số GPIO cũng như những chân nào là tốt nhất để sử dụng trong mạch và những chân nào cần phải thận trọng.

 

Các chân được đánh dấu màu xanh lá cây là sử dụng OK nhất. Các chân được đánh dấu màu vàng có thể sử dụng được, nhưng bạn cần chú ý vì chúng có thể có những vấn đề không mong muốn chủ yếu khi khởi động. Các chân được đánh dấu màu đỏ không được khuyến khích sử dụng làm đầu vào hoặc đầu ra.
Nhãn 

GPIO

Đầu vào

Đầu ra

Ghi chú

D0

GPIO16

không gián đoạn

không hỗ trợ PWM hoặc I2C

MỨC CAO khi khởi động

Sử dụng để đánh thức khi ngủ sâu

D1

GPIO5

OK

OK

thường được sử dụng như SCL (I2C)

D2

GPIO4

OK

OK

thường được sử dụng như SDA (I2C)

D3

GPIO0

kéo lên

OK

kết nối với nút FLASH, khởi động không thành công nếu kéo MỨC THẤP

D4

GPIO2

Kéo lên

OK

MỨC CAO khi khởi động

kết nối với đèn LED trên bo mạch, khởi động không thành công nếu kéo MỨC THẤP

D5

GPIO14

OK

OK

SPI (SCLK)

D6

GPIO12

OK

OK

SPI (MISO)

D7

GPIO13

OK

OK

SPI (MOSI)

D8

GPIO15

kéo đến GND

OK

SPI (CS)

Module điện tử 932*50

Khởi động không thành công nếu kéo MỨC CAO

RX

GPIO3

OK

Chân RX

MỨC CAO khi khởi động

TX

GPIO1

Chân TX

OK

MỨC CAO khi khởi động

đầu ra gỡ lỗi khi khởi động, khởi động không thành công nếu kéo MỨC THẤP

A0

ADC0

Đầu vào analog

X

 

GPIO được kết nối với Chip Flash

GPIO6 đến GPIO11 thường được kết nối với chip flash trong bo mạch ESP8266. Vì vậy, những chân này không được khuyến khích sử dụng.

 

Chân được sử dụng trong khi khởi động

ESP8266 có thể bị ngăn không cho khởi động nếu một số chân được kéo MỨC THẤP hoặc MỨC CAO. Danh sách sau đây cho thấy trạng thái của các chân khi khởi động:

 

GPIO16: chân ở mức cao khi khởi động

GPIO0: lỗi khởi động nếu kéo mức thấp

GPIO2: chân ở mức cao khi khởi động, không khởi động được nếu kéo mức thấp

GPIO15: lỗi khởi động nếu kéo mức cao

GPIO3: chân ở mức cao khi khởi động

GPIO1: chân ở mức cao khi khởi động, không khởi động được nếu kéo mức thấp

GPIO10: chân ở mức cao khi khởi động

GPIO9: chân ở mức cao khi khởi động

 

Chân mức cao khi khởi động

Có một số chân xuất ra tín hiệu 3.3V khi ESP8266 khởi động. Điều này sẽ là vấn đề cần phải quan tâm nếu bạn có relay hoặc thiết bị ngoại vi khác được kết nối với các GPIO đó. Các GPIO sau xuất tín hiệu mức cao khi khởi động:

 

GPIO16

GPIO3

GPIO1

GPIO10

GPIO9

Ngoài ra, các GPIO khác, ngoại trừ GPIO5 và GPIO4, có thể xuất ra tín hiệu điện áp thấp khi khởi động, có thể có vấn đề nếu chúng được kết nối với transistor hoặc relay.

 

Đầu vào analog

ESP8266 chỉ hỗ trợ đọc analog trong một GPIO. GPIO đó được gọi là ADC0 và nó thường được đánh dấu trên màn lụa là A0.

Điện áp đầu vào tối đa của chân ADC0 là 0 đến 1V nếu bạn đang sử dụng chip trần ESP8266. Nếu bạn đang sử dụng bo phát triển như bộ ESP8266 12-E NodeMCU, thì dải điện áp đầu vào là 0 đến 3,3V vì bo này có bộ chia điện áp bên trong.

 

Đèn LED trên bo mạch

Hầu hết các bo phát triển ESP8266 đều có đèn LED tích hợp. Đèn LED này thường được kết nối với GPIO2.

Đèn LED hoạt động với logic ngược. Gửi tín hiệu CAO để tắt và tín hiệu THẤP để bật.

 

Chân RST

Khi chân RST được kéo THẤP, ESP8266 sẽ reset. Thao tác này cũng giống như nhấn nút reset trên bo mạch.

 

GPIO0

Khi GPIO0 được kéo THẤP, nó sẽ đặt ESP8266 vào chế độ bộ nạp khởi động. Thao tác này cũng giống như nhấn nút FLASH / BOOT trên bo mạch.

 

GPIO16

GPIO16 có thể sử dụng để đánh thức ESP8266 khỏi chế độ ngủ sâu. Để đánh thức ESP8266 khỏi chế độ ngủ sâu, GPIO16 phải được kết nối với chân RST.

 

I2C

ESP8266 không có chân I2C phần cứng, nhưng nó có thể được triển khai trong phần mềm. Vì vậy, bạn có thể sử dụng bất kỳ GPIO nào làm I2C. Thông thường, các GPIO sau được sử dụng làm chân I2C:

 

GPIO5: SCL

GPIO4: SDA

 

SPI

Các chân được sử dụng làm SPI trong ESP8266 là:

 

GPIO12: MISO

GPIO13: MOSI

GPIO14: SCLK

GPIO15: CS

 

Các chân PWM

ESP8266 cho phép phần mềm PWM ở tất cả các chân I / O: GPIO0 đến GPIO16. Tín hiệu PWM trên ESP8266 có độ phân giải 10-bit.

 

Chân ngắt

ESP8266 hỗ trợ chân ngắt trong bất kỳ GPIO nào, ngoại trừ GPIO16.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *