MOSFET- transistor hiệu ứng trường

MOSFET viết tắt của “Metal-Oxide Semiconductor Field-Effect Transistor” trong tiếng Anh, có nghĩa là “transistor hiệu ứng trường Oxit Kim loại – Bán dẫn”.

MOSFET- transistor hiệu ứng trường

MOSFET, viết tắt của “Metal-Oxide Semiconductor Field-Effect Transistor” trong tiếng Anh, có nghĩa là “transistor hiệu ứng trường Oxit Kim loại – Bán dẫn”.

Transitor hiệu ứng trường oxit kim loại-bán dẫn (MOSFET) là một linh kiện bán dẫn quan trọng và được sử dụng rộng rãi trong nhiều ứng dụng mạch. Vì nó được xây dựng với cực cổng được cách ly với kênh nên nó còn được gọi là cổng FET (IGFE) cách điện . Giống như một JFET , MOSFET cũng là một linh kiện gồm ba cực (nguồn, cổng và máng) và dòng chảy trong nó cũng được điều khiển bởi độ lệch cổng. Hoạt động của MOSFE tương tự như JFET. Nó được sử dụng trong bất kỳ mạch nào được bảo vệ cho JFET. Do đó tất cả các phương trình đều áp dụng tốt như nhau cho MOSFET và JFET trong bộ khuếch đại. Tuy nhiên, MOSFET có điện dung và trở kháng đầu vào thấp hơn nhiều so với JFET do dòng rò nhỏ. Trong trường hợp MOSFET, điện áp dương có thể được đặt vào cổng và dòng điện cổng vẫn bằng không.

MOSFE có hai loại:

Module điện tử 932*50

(i) E-MOSFET

(ii)DE-MOSFET.

Trong chế độ suy giảm, một kênh được tạo nên từ cách vật lý và dòng điện giữa cống và nguồn là do điện áp đặt trên các đầu cực nguồn. Cấu trúc MOSFET cải tiến không có kênh được hình thành trong quá trình xây dựng. Trong trường hợp này, điện áp được đặt vào cổng để phát triển kênh mang điện tích sao cho kết quả dòng điện khi điện áp được đặt trên các đầu cực nguồn.

Nguồn: http://www.circuitstoday.com/mosfet-metal-oxide-semiconductor-transistor

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.