Mạch loa đơn giản 19W

Mạch loa đơn giản 19 Watts Miêu tả Đây là một sơ đồ mạch khuếch đại đơn giản 19 watt sử dụng IC LA4440 từ Sanyo. Sử dụng rất ít các thành phần khác ngoài IC LA4440. Đây một mạch chất lượng rất cao đối với chi phí của nó và lý tưởng cho người mới bắt đầu.

Mạch loa đơn giản 19W 

Mạch loa đơn giản 19 Watts 

Đây  một  đồ mạch khuếch đại đơn giản 19 watt sử dụng IC LA4440 từ Sanyo. S dụng rất ít các thành phần khác ngoài IC LA4440. Đây một mạch chất lượng rất cao đối với chi phí của    tưởng cho người mới bắt đầu. 

Quảng cáo đặt hàng nhập

Sử dụng nguồn điện 12 V DC – 3A cho mạch. IC  thể sử dụng ở 25 volt, nhưng tốt nhất không nên vượt quá 16V. 

Đừng gắn một tảnGia công pcb 932*150

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.