Mạch đo nhiệt độ sử dụng LED

Mạch đo và kiểm tra giá trị nhiệt độ trong khoảng 60-80°F hiển thị trên Led thanh sử dụng LM34 và LM3914.

Mạch đo nhiệt độ sử dụng LED

Mạch đo nhiệt độ hiển thị trên thanh Led gồm 10 led đơn thay vì sử dụng đầu ra kỹ thuật số. Mạch dưới đây đo nhiệt độ trong giá trị 60-80 độ F. Nếu 1 led phát sáng tức là mạch chỉ 60 độ F, lần lượt 10 led thì mạch chỉ 80 độ. Và cứ mỗi 1 led tương ứng với mức tăng 2,5 độ.

Mạch được đưa ra ở đây là nhiệt kế biểu thị đồ thị Fahrenheit chính xác, có thể được sử dụng làm mạch đo nhiệt độ, thiết kế xung quanh IC LM34 (cảm biến) và IC LM 3914. Mạch có thể được sửa đổi để đọc ở độ C bằng cách thay thế cảm biến LM34 bằng LM35. Cả hai đều có thể thay thế cho nhau. 

Để hiệu chỉnh mạch cần sử dụng vôn kế. Cấp nguồn cho mạch. Nối đất cho đầu đo âm của vôn kế và nối cực dương với chân 6 và 7 của IC LM 3914. Điều chỉnh R7 để đồng hồ đọc được giá trị 3.345V càng tốt. Tiếp theo kết nối đầu đo dương của đồng hồ với chân 4 của IC LM 3914 và thay đổi R5 cho đến khi đồng hồ đọc giá trị 2.545V. Ngắt kết nối nguồn với mạch và đưa 2 IC ra khỏi mạch. Kiểm tra giá trị của R3 bằng ôm kế và ghi nhớ giá trị đó. Kết nối ôm kế trên R1 và đặt R1 thành giá trị chính xác gấp 3 lần giá trị của R3. Đưa Ic trở lại mạch và cấp nguồn cho mạch. 

Nếu chân 9 của IC LM3914 bị ngắt kết nối, màn hình sẽ ở chế độ chấm và R8 phải có giá trị 100Ω. Nếu chân 9 mắc với nguồn 9V màn hình sẽ ở chế độ thanh.

Sơ đồ mạch

Các linh kiện trong mạch

– C1: 1uF 25V

– C2: 10uF 25V

– R1: 22K 1/4W

Quảng cáo đặt hàng nhập

– R2, R5, R7: biến trở 1K

– R3: 1K 1/4W

– R4: 1.5K 1/4W

– R6: 470Ω 1/4W

– R8: 100Ω 1/4W

– D1-10: LED

– U1: LM34

– U2: LM3914

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.