MẠCH ĐIỀU CHỈNH ĐỘ SÁNG/ĐIỀU CHỈNH QUẠT

Mạch điều chỉnh, kiểm soát độ sáng của bóng đèn hoặc tốc độ của quạt dựa trên nguyên tắc điều khiển công suất bằng Triac .

MẠCH ĐIỀU CHỈNH ĐỘ SÁNG/ ĐIỀU CHỈNH QUẠT

Mạch điều chỉnh độ sáng hoặc mạch điều chỉnh quạt  được sử dụng để kiểm soát độ sáng của ánh sáng hoặc tốc độ của quạt theo mong muốn của của người dùng. Chức năng của mạch là thay đổi cường độ độ sáng của bóng đèn hoặc tốc độ quạt bằng cách sử dụng nguồn cố định. Triac được sử dụng trong mạch này như một bộ điều chỉnh độ sáng vì chúng dễ thiết kế và kiểm soát, chi phí thấp mà hiệu quả lại cao.

Dưới đây là sơ đồ mạch của bộ điều chỉnh độ sáng đèn hoặc quạt đơn giản nhất. Mạch dựa trên nguyên tắc điều khiển công suất bằng Triac. Mạch hoạt động bằng cách thay đổi góc mở của Triac. Các điện trở R1, R2 và tụ C2 có liên quan đến việc thay đổi góc mở bằng cách thay đổi giá trị của chúng. Ở đây, R1 được chọn là phần tử biến. Khi thay đổi giá trị của R1, góc mở của Triac thay đổi. Điều này trực tiếp thay đổi công suất tải, vì tải được điều khiển bởi Triac. Các xung bắn được đưa đến cổng Triac T1 bằng Diac D1.

Sơ đồ mạch

Module điện tử 932*50

Ghi chú

– Lắp ráp mạch trên PCB chất lượng tốt.

– Tải nên sử dụng loại co công suất nhỏ hơn 200W.

– Muốn mắc tải cao hơn, thay thế Triac BT136 bằng Triac công suất cao hơn.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.