Mạch đếm từ 0 đến 9

 

Mô tả

Đây là một mạch hiển thị hiển thị các số đếm từ 0 đến 9 đơn giản trên LED 7 đoạn. Nó có thể được sử dụng trong rất nhiều ứng dụng. Mạch dựa trên bộ đếm thập phân 7490 (IC2), LEd 7 đoạn hiển thị (D1) và bộ giải mã bảy đoạn IC 7446 (IC1).

LED 7 đoạn bao gồm 7 đèn LED được dán nhãn từ “a” đến “g”. Bằng cách cho sáng / tắt các đèn LED khác nhau, chúng ta có thể hiển thị các chữ số từ 0 đến 9. LED 7 đoạn có hai loại, cực âm chung và cực dương chung. Với loại cực dương chung, tất cả cực dương của bảy đèn LED được gắn với nhau. Trong khi ở loại cực âm chung, tất cả các cực âm được gắn với nhau. Màn hình bảy đoạn được sử dụng ở đây là loại cực dương chung. Điện trở từ R1 đến R7 là các điện trở giới hạn dòng. IC 7446 là IC giải mã được sử dụng để điều khiển hiển thị LED bảy đoạn.

Cách hoạt động của mạch này rất đơn giản. Đối với mỗi xung clock, đầu ra BCD của IC2 (7490) sẽ tăng thêm một bit. IC1 (7446) sẽ giải mã đầu ra BCD này thành dạng bảy đoạn tương ứng và sẽ điều khiển màn hình LED 7 đoạn hiển thị chữ số tương ứng.

 

Sơ đồ mạch

 

Quảng cáo đặt hàng nhập

Ghi chú

  • Mạch này có thể lắp ráp trên cùng 1 bo mạch hoàn chỉnh

  • Sử dụng nguồn một chiều 5V cấp cho mạch

  • Xung điều khiển được đưa vào chân 14 của IC2

  • D1 phải là loại LED bảy đoạn có cực dương chung

  • Tất cả các IC nên được gắn trên đế cắm.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.