Mạch cộng bán phần ( half adder)

Mạch cộng bán phần là mạch tổ hợp số học cộng hai số tạo ra một bit tổng (S) và bit nhớ (C) làm đầu ra.

MẠCH CỘNG BÁN PHẦN

Để hiểu thế nào là mạch công bán phần, trước tiên chúng ta cần biết mạch cộng là gì?

Mạch cộng là mạch tổ hợp kỹ thuật số được sử dụng để cộng hai số. Mạch cộng gồm một bit tổng (ký hiệu là S) và một bit nhớ (ký hiệu là C) làm đầu ra. Thông thường mạch cộng thực hiện chức năng cộng hai số nhị phân nhưng cũng có thể được thực hiện các phép cộng cho mã BCD. Ngoài ra, mạch cộng có thể được sử dụng cho rất nhiều ứng dụng khác trong điện tử kỹ thuật số như giải mã địa chỉ , phép tính chỉ số bảng, v.v … Mạch cộng có hai loại: Cộng bán phần và cộng toàn phần.

Vậy mạch cộng bán phần là mạch tổ hợp số học cộng hai số tạo ra một bit tổng (S) và bit nhớ (C) làm đầu ra. Nếu A và B là các bit đầu vào, thì bit tổng (S) là X-OR của A và B và bit nhớ (C) sẽ là AND của A và B. Từ đó có thể thấy mạch cộng bán phần có thể dễ dàng xây dựng bằng một cổng X-OR và một cổng AND. Mạch cộng bán phần là mạch đơn giản nhất trong tất cả các mạch cộng, nhưng nó có một nhược điểm lớn. Bộ cộng bán phần chỉ có thể cộng hai bit đầu vào (A và B) và không liên quan gì đến bit dư nếu có bất kỳ đầu vào nào. Vì vậy, nếu đầu vào cho một nửa bộ cộng có dư, thì nó sẽ bị bỏ qua và chỉ thêm các bit A và B. Có nghĩa là quá trình bổ sung nhị phân chưa hoàn tất nên nó được gọi là cộng bán phần. Dưới đây là bảng sự thật:

Quảng cáo đặt hàng nhập

Sơ đồ mạch

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.