Mạch còi âm thanh sử dụng NE555

Dưới đây là sơ đồ mạch đơn giản của một chiếc còi âm nhạc đơn giản sử dụng hai IC NE555.

Mạch còi âm thanh

Dưới đây là sơ đồ mạch đơn giản của một chiếc còi âm nhạc đơn giản sử dụng hai IC NE555. Hai IC được thiết kế thành bộ đa hài không ổn định. Đầu ra của bộ đa hài đầu tiên được đưa vào xả (chân 7) của bộ đa hài không ổn định thứ hai. Hiệu ứng kết hợp của các bộ đa hài không ổn định tạo ra một giai điệu âm nhạc ở đầu ra.

Sơ đồ mạch

Ghi chú

Quảng cáo đặt hàng nhập

-Có thể thay đổi hiệu ứng âm thanh thông qua thay đổi giá trị biến trở R2 và R5

-Loa là loại nhỏ có âm thanh lớn 8 Ohm.

-Mạch có thể được cấp nguồn từ pin PP3 9V.

-Các IC phải được gắn trên giá đỡ.

-Tất cả các tụ điện phải được định mức 15V.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.