MẠCH KHUẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT ÂM THANH

Đồ án: “MẠCH KHUẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT ÂM THANH”

MÔ TẢ:

Mạch khuếch đại tín hiệu điện tử năng lượng thấp, để thu được tín hiệu có công suất  80-100W, vận hành thiết bị hoặc linh kiện khác, đặc biệt là thiết bị tái tạo âm thanh từ năng lượng điện đó.

MỤC LỤC:

PHẦN I : LÝ THUYẾT TỔNG QUAN   

 

 

 

Chương 1: Các linh kiện sử dụng

 

trang 1

 

 

Chương 2: Mạch khuếch đại thông dụng

 

trang 6

 

 

2.1 Khái niệm về mạch khuếch đại  

 

trang 6

 

 

2.2 Ba cách mắc Transistor cơ bản

 

trang 6

 

 

2.2.1 Transistor mắc theo kiểu E chung 

 

trang 6

 

 

2.2.2 Transistor mắc theo kiểu C chung   

 

trang 7

 

 

2.2.3 Transistor mắc theo kiểu B chung  

 

trang 8

 

 

2.3 Các chế độ hoạt động của mạch khuếch đại 

 

trang 9

 

 

2.3.1 Mạch khuyếch đại ở chế độ A 

 

trang 9

 

 

2.3.2 Mạch khuyếch đại ở chế độ B

 

trang 9

 

 

2.3.3 Mạch khuyếch đại ở chế độ AB

 

trang 10

 

 

2.3.4 Mạch khuyếch đại ở chế độ C

 

trang 11

 

 

2.4 Các kiểu ghép tầng

 

trang 12

 

 

2.4.1 Ghép tầng qua tụ điện

 

trang 12

 

 

2.4.2 Ghép tầng qua biến áp

 

trang 13

 

 

2.4.3 Ghép tầng trực tiếp  

 

trang 14

 

 

Chương 3: Mạch khuếch đại thuật toán

 

 

 

3.1 Mạch khuếch đại vi sai 

 

trang 15

 

 

3.2 Mạch khuếch đại đảo  

 

trang 15

 

 

3.3 Mạch khuếch đại không đảo

 

trang 16

 

 

3.4 Mạch theo điện áp

 

trang 16

 

 

3.5 Mạch khuếch đại tổng  

 

trang 17

 

 

3.6 Mạch tích phân

 

trang 18

 

 

3.7 Mạch vi phân

 

 trang 18

 

 

3.8 Mạch so sánh

 

trang 19

 

 

Chương 4: Mạch khuếch đại vi sai

 

 

 

4.1 Tín hiệu vào cùng biên độ và cùng pha (v1 = v2 )

 

trang 20

 

 

4.2 Tín hiệu vào có dạng vi sai  

 

trang 20

 

 

4.3 Tín hiệu vào bất kỳ

 

trang 21

 

 

4.4 Trạng thái mất cân bằng

 

trang 21

 

 

CHương 5: Các mạch khuếch đại công suất âm tần

 

 

 

5.1 OTL (Output Transformer Less)

 

trang 23

 

 

5.2 OCL (Output Capicitor Less )

 

trang 23

 

 

5.3  BTL (Bridge Transistor Line Out)

 

trang 24

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN II: THI CÔNG

 

 

 

1. Sơ đồ khối

 

trang 25

 

 

2. Sơ đồ nguyên lý

 

trang 25

 

 

3. Nguyên lý hoạt động

 

trang 26

 

 

3.1 Khối nguồn

 

trang 26

 

 

3.2 Tầng tiền khuếch đại 

 

trang 26

 

 

3.3 Tầng thúc  

 

trang 27

 

 

3.4 Tầng khuếch đại công suất

 

trang 27

 

 

3.5 Chức năng linh kiện

 

trang 27

 

 

3.5.1 Chức năng linh kiện của tầng tiền khuếch đại

 

trang 27

 

 

3.5.2 Chức năng linh kiện của tầng thúc

 

trang 27

 

 

3.5.3 Chức năng của các linh kiện tại tầng khuếch đại công suất 

 

trang 27

 

 

4. Sơ đồ mạch in

 

trang 28

 

 

5. Lắp ráp

 

trang 28

 

 

5.1 Các thiết bị sử dụng   

 

trang 28

 

 

5.2 Quá trình thi công

 

trang 28

 

 

6. Kết quả

 

trang 29

 

 

 

 

 

 

 

KẾT LUẬN  

 

trang 30

 

 

Tài Liệu Tham Khảo

 

trang 31

 

 

 

Tải tài liệu đồ án “Mạch khuếch đại công suất âm thanh” TẠI ĐÂY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *