MẠCH KHUẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT ÂM TẦN

Đồ án: MẠCH KHUẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT ÂM TẦN

 

MÔ TẢ 

Đồ án hướng dẫn chi tiết tạo ra một mạch khuếch đại công suất âm tần với công suất 90-300W cung cấp cho tải ( Loa) để biến đổi tín hiệu điện thành âm thanh.

Module điện tử 932*50

 

MỤC LỤC
Phần I : Lý Thuyết Tổng Quan  
Chương 1: Linh Kiện Sử Dụng  
Chương 2: Các Khái Niệm Trong Mạch Khuếch Đại  
2.1. Định nghĩa mạch khuếch đại trang 4
2.2. Đáp ứng tần số trang 5
2.3. Méo dạng trang 5
2.3. Dãi rộng và tạp nhiễu trang 6
2.4. Tổng trở vào trang 6
2.5. Tổng trở ra trang 6
2.6. Công suất danh định trang 6
2.7. Hiệu suất mạch khuếch đại trang 6
Chương 3: Khuếch đại dùng transistor lưỡng cực – BJT  
3.1. Transistor mắc theo kiểu E chung trang 7
3.2. Transistor mắc theo kiểu C chung trang 7
3.3. Transistor mắc theo kiểu B chung trang 8
Chương 4: Ghép Giữa Các tầng Khuếch Đại  
4.1. Ghép tầng bằng tụ liên lạc trang 9
4.2. Ghép tầng bằng biến áp trang 10
4.3. Ghép tầng trực tiếp trang 10
Chương 5: Khuếch Đại Hồi Tiếp  
5.1. Khái niệm trang 11
5.2. Phân loại và công dụng trang 11
Chương 6: Khuếch Đại Vi Sai  
6.1. Tín hiệu vào cùng biên độ cùng pha trang 12
6.2. Tín hiệu vào có dạng vi sai trang 12
6.3. Tín hiệu vào bất kỳ trang 13
6.4. Trạng thái mất cân bằng trang 13
Chương 7: Khuếch Đại Công Suất âm tần  
7.1. Phân loại các chế độ hoạt động của mạch khuếch đại công suất âm tần trang 14
7.1.1. Khuếch đại công suất hạng A trang 14
7.1.2. Khuếch đại công suất hạng B trang 14
7.1.3. Khuếch đại công suất hạng AB trang 14
7.1.4 Khuếch đại công suất hạng C trang 15
7.2. Các loại mạch khuếch đại công suất âm tần trang 16
7.2.1. Mạch OTL trang 16
7.2.2. Mạch OCL trang 17
7.2.3. Mạch BTL trang 17
   
Phần II: Thiết Kế Và Thi Công  
Chương 1: Thiết kế  
1.1. Sơ đồ nguyên lý trang 18
1.2. Sơ đồ nguồn trang 18
1.3. Sơ đồ mạch in trang 19
1.4. Sơ đồ khối trang 19
1.5. Phân tích các tầng làm việc của mạch OCL trang 20
1.6. Chức năng của các linh kiện tại các tầng trang 20
Chương 2: Thi Công Mạch Khuếch Đại Công Suất Âm Tần  
2.1. Các thiết bị  sử dụng trang 22
2.2. Lắp ráp mạch trang 22
2.3. Kết quả trang 22
   
Kết Luận trang 23
TÀI LIỆU THAM KHẢO trang 24


Tải tài liệu đồ án “MẠCH KHUẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT ÂM TẦN” TẠI ĐÂY.

Password file nén: dientutuonglai.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.