Mạch khóa số điện tử sử dụng IC4017

Đồ án: Mạch khóa số điện tử sử dụng IC4017

 

MÔ TẢ:

Đồ án dưới đây sẽ hướng dẫn bạn chi tiết cách thiết kế và làm mạch khóa số điện tử đơn giản sử dụng IC CMOS 4081 và  IC 4017 và một số linh kiện thích hợp.

 

Quảng cáo đặt hàng nhập

MỤC LỤC:

CHƯƠNG I: CẤU TẠO MẠCH KHÓA SỐ ĐIỆN TỬ SỬ DỤNG IC4017 1
1.1 Khối điều khiển trang 1
1.1.1 IC cmos4081  trang 1
1.1.1.1 Mô tả tổng quát  trang 1
1.1.1.2 Đặc điểm  trang 3
1.1.1.3 Các điều kiện hoạt động khuyến cáo  trang 3
1.1.2 IC4017  trang 3
1.1.2.1 Mô tả tổng quát  trang 3
1.1.2.2 Đặc điểm  trang 4
1.1.2.3 Ứng dụng  trang 4
1.1.2.4 Các điều kiện hoạt động khuyến cáo  trang 6
1.1.3 Relay  trang 7
1.2 Khối bàn phím  trang 7
1.3 Khối âm thanh  trang 8
   
CHƯƠNG II: SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ MẠCH KHÓA SỐ ĐIỆN TỬ SỬ DỤNG IC4017  
2.1 Giới thiệu sơ lược  trang 9
2.2 Nguyên lý hoạt động Mạch khóa số điện tử sử dụng IC4017  trang 9
   
KẾT LUẬN  trang 12
PHỤ LỤC  trang 13
TÀI LIỆU THAM KHẢO  trang 14

 

Tải tài liệu đồ án” Mạch khóa số điện tử dùng 4017″ TẠI ĐÂY

Password file nén: dientutuonglai.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.