MẠCH ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ LÒ ĐIỆN

Đồ án: MẠCH ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ LÒ ĐIỆN

 

MÔ TẢ:

Đồ án hướng dẫn cách làm mạch điều khiển nhiệt độ lò điện thông qua việc điều khiển quạt và đèn sơi đốt thay thế lò điện. Mạch điều khiển chúng hoạt động luân phiên nhau theo nhiệt độ chuẩn (Nhiệt độ đặt trước) và dựa vào sự biến đổi của nhiệt độ môi trường (Nhiệt độ lò) đọc được thông qua cảm biến nhiệt LM335 để điều chỉnh nhiệt độ.

 

Module điện tử 932*50

MỤC LỤC:


CHƯƠNG 1: LÝ THUYẾT MẠCH ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ LÒ ĐIỆN Trang 6
1. IC cảm biến nhiệt độ Trang 6
1.1. LM335, LM334 Trang 6
1.2. Đặc tính của một số IC cảm biến nhiệt thông dụng Trang 7
2. Bộ biến đổi ADC Trang 7
2.1. Sơ đồ chân ADC0804 Trang 8
2.2. Chức năng các chân ADC0804 Trang 8
3. Tìm hiểu về P89V51RB2 Trang 11
3.1. Sơ đồ khối– P89V51RB2 Trang 11
3.2. Sơ đồ chân và chức năng các chân P89V51RB2 Trang 12
3.2.1. Các Port   Trang 12
3.2.2. Các chân tín hiệu điều khiển Trang 14
3.3. Tổ chức bộ nhớ Trang 15
3.3.1. Bộ nhớ trong Trang 15
3.3.1.1. Bộ nhớ ROM Trang 15
3.3.1.2. Bộ nhớ RAM Trang 16
3.3.1.3. Các thang ghi chức năng đặc biệt Trang 17
3.3.2. Bộ nhớ ngoài Trang 20
3.4. Hoạt động Reset Trang 22
3.5. Các tập lệnh Trang 23
3.6. Hoạt động của các port nối tiếp Trang 25
3.6.1. Thanh ghi đệm port nối tiếp (SBUF) Trang 25
3.6.2. Thanh ghi điều khiển Port nối tiếp SCON Trang 25
3.6.3. Khởi động và truy xuất các thanh ghi Port nối tiếp Trang 27
   
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG MẠCH ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ LÒ ĐIỆN Trang 29
1. Tìm hiểu về đề tài Trang 29
1.1. Nhiệm vụ đặt ra Trang 29
1.2. Hướng giải quyết Trang 29
2. Thiết kế phần cứng và nguyên lý hoạt động của các khối Trang 29
2.1. Khối cảm biến nhiệt và khối ADC Trang 29
2.2. Khối xử lý và nút nhấn Trang 31
2.3. Khối điều khiển quạt, đèn Trang 32
2.4. Khối hiển thị Trang 33
2.5. Khối nguồn Trang 33
2.6. Sơ đồ nguyên lý điều khiển nhiệt độ lò điện Trang 34
2.7. Sơ đồ mạch in điều khiển nhiệt độ lò điện Trang 34
3. Phần mềm và giải thuật mạch điều khiển nhiệt độ lò điện Trang 35
3.1. Phần mềm Trang 35
3.2. Lưu đồ giải thuật Trang 35
   
CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ – KẾT LUẬN Trang 37
1. Kết quả thực hiện Trang 37
2. Khuyết điểm Trang 37
3. Hướng khắc phục và phát triển Trang 37
PHỤ LỤC Trang 39
TÀI LIỆU THAM KHẢO Trang 46

 

Tải tài liệu đồ án” MẠCH ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ LÒ ĐIỆN” TẠI ĐÂY.

Password file nén: dientutuonglai.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.