MẠCH ĐÈN GIAO THÔNG

Đồ án: “MẠCH ĐÈN GIAO THÔNG” 

MÔ TẢ:

Dưới đây là một mạch đèn giao thông sử dụng vi điều khiển 89V51RB2 hiển thị chính xác thời gian trên led 7 đoạn và tín hiệu đèn giao thông trên led đơn. Có khả năng cài đặt lại thời gian hiển thị của đèn đỏ và đèn xanh thông qua bàn phím ma trận. Ngoài ra đèn còn có chế độ điều khiển bằng tay thông qua nút nhấn Manual mode, sử dụng khi kẹt đường. Chế độ hiển thị đèn vàng trong khoảng thời gian từ 23h đến 5h sáng hôm sau.

MỤC LỤC:

PHẦN A: NỘI DUNG

 

1. Mục đích 
trang 5

 

2. Nguyên lý hoạt động của đèn giao thông
trang 5

 

2.1 Hoạt động
trang 6

 

2.2 Lưu đồ giải thuật chung
trang 6

 

3. Các khối của mô hình đèn giao thông
trang 8

 

3.1 Khối xử lý và khối nguồn
trang 8

 

3.1.1 Sơ đồ nguyên lý
trang 8

 

3.1.2 Nguyên lý hoạt động
trang 9

 

3.1.2.1 Khối vi xử lí
trang 9

 

3.1.2.2 Khối nguồn
trang 9

 

3.2 Khối hiển thị
trang 10

 

3.2.1 Lưu đồ giải thuật
trang 10

 

3.2.2 Sơ đồ nguyên lý
trang 11

 

3.3 Khối bàn phím
trang 12

 

3.3.1 Sơ đồ nguyên lý
trang 13

 

3.3.2 Nguyên lý hoạt động
trang 13

 

3.3.3 Lưu đồ giải thuật
trang 14

 

4. Chương trình lập trình cho vi xử lý
trang 17

 

 

 

PHẦN B: KẾT LUẬN
trang 39

 

PHẤN C: HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI
trang 40

 

PHẦN D: TÀI LIỆU THAM KHẢO
trang 41

 

 

Tải tài liệu đồ án” Mạch đèn giao thông” TẠI ĐÂY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.