Kích xung cho Flip Flop

Bài viết này giải thích các phương pháp kích hoạt xung cơ bản như kích hoạt xung mức cao, Kích hoạt xung mức thấp, kích hoạt cạnh lên và kích hoạt cạnh xuống.

 

Kích xung cho Flip Flop

Bài viết này giải thích các phương pháp kích hoạt xung cơ bản như kích hoạt xung mức cao, Kích hoạt xung mức thấp, kích hoạt cạnh lên và kích hoạt cạnh xuống.

Việc kích hoạt xung cho các FF là một việc vô cùng quan trọng, đầu ra của flip flop có thể được thay đổi bằng cách mang lại một thay đổi nhỏ trong tín hiệu đầu vào. Sự thay đổi nhỏ này có thể được thực hiện với sự trợ giúp của xung clock hay được gọi là xung kích hoạt.

Khi một xung được cấp cho ngõ vào ngõ ra sẽ thay đổi , khi đó FF sẽ được kích hoạt. FF được sử dụng nhiều trong thiết kế bộ đếm hoặc thanh ghi lưu trữ dữ liệu dưới dạng số nhiều bit. Nhưng các thanh ghi như vậy cần một nhóm các flip flop được kết nối với nhau như các mạch tuần tự. Và các mạch tuần tự này đòi hỏi các xung kích hoạt.

Số lượng xung kích hoạt được cấp cho đầu vào của mạch xác định số lượng trong một bộ đếm. Một xung đơn làm cho bit di chuyển một vị trí, khi nó được áp dụng vào một thanh ghi lưu trữ dữ liệu nhiều bit.

Trong trường hợp Flip Flop RS, sự thay đổi mức tín hiệu quyết định loại kích hoạt sẽ được cung cấp cho đầu vào. Nhưng mức ban đầu phải được lấy lại trước khi đưa ra xung thứ hai cho mạch.

Nếu một xung đồng hồ được cấp cho đầu vào của flip flop cùng một lúc khi đầu ra của flip flop đang thay đổi, nó có thể gây ra sự mất ổn định cho mạch. Lý do cho sự không ổn định này là thông tin phản hồi được đưa ra từ mạch tổ hợp đầu ra đến các phần tử bộ nhớ. Vấn đề này có thể được giải quyết ở một mức độ nhất định bằng cách làm cho flip flop nhạy hơn với quá trình chuyển đổi xung hơn là thời lượng xung.

Chủ yếu có bốn loại phương pháp kích hoạt xung. Chúng khác nhau theo cách mà các mạch điện tử phản ứng với xung

1.      Kích hoạt xung tích cực mức cao

Khi Flip Flop yêu cầu cần phải lật trạng thái ở trạng thái cao chúng ta sẽ sử dụng phương pháp kích hoạt này.

2.      Kích hoạt xung tích cực mức thấp

Quảng cáo đặt hàng nhập

Khi Flip Flop yêu cầu cần phải lật trạng thái ở trạng thái thấp chúng ta sẽ sử dụng phương pháp kích hoạt này.

3.      Kích hoạt xung tích cực cạnh lên

Khi FF yêu cầu trạng thái chuyển đổi từ thấp sang cao để lật trạng thái, phương pháp kích hoạt cạnh lên được sử dụng.

4.      Kích hoạt xung tích cực cạnh xuống

Khi FF yêu cầu trạng thái chuyển đổi từ mức cao sang mức thấp để lật trạng thái, phương pháp kích hoạt cạnh xuống được sử dụng.

5.      Chuyển tiếp xung clock

Xung kích hoạt luôn hoạt động từ 0 đến 1 và sau đó là 1 đến 0 của tín hiệu. Do đó, phải mất hai lần chuyển tiếp trong một tín hiệu. Khi nó chuyển từ 0 sang 1 được gọi là chuyển tiếp dương và khi chuyển từ 1 sang 0 gọi là chuyển tiếp âm. Để hiểu thêm hãy xem những hình ảnh dưới đây.

Khi flip-flop được kích hoạt trong quá trình chuyển đổi 0 đến 1 của xung và quá trình chuyển đổi trạng thái bắt đầu ngay khi xung đạt đến mức CAO. Nếu các đầu vào khác thay đổi khi xung vẫn là 1 thì ngõ ra vẫn giữ nguyên cho đến khi gặp xung tiếp theo. 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.