Kết nối cảm biến pir với arduino

KẾT NỐI CẢM BIẾN PIR VỚI ARDUINO

 

Cảm biến Pir (cảm biến chuyển động) là một cảm biến điện tử được sử dụng trong các ứng dụng phát hiện chuyển động. Cảm biến Pir phát hiện hoặc đo các bức xạ IR (Infra Red) được phát ra bởi bất kỳ đối tượng nào trong phạm vi quan sát của nó.

 

Cảm biến Pir thường được gọi là cảm biến chuyển động hoặc phát hiện chuyển động

Trong thực tế, tất cả các vật thể đều phát ra năng lượng nhiệt dưới dạng bức xạ. Theo lý thuyết này, tất cả các vật thể có nhiệt độ trên nhiệt độ tuyệt đối (độ không tuyệt đối là -273,15oC hoặc 0oK) phát ra năng lượng nhiệt dưới dạng bức xạ hồng ngoại (vô hình với mắt người). Những bức xạ hồng ngoại này có thể được phát hiện bằng thiết bị điện tử và nguyên tắc này được sử dụng trong việc thiết kế cảm biến Pir. Như vậy cảm biến Pir đo bức xạ hồng ngoại phát ra từ các vật thể khác trong phạm vi của nó.

Lắp ráp các mạch như thể hiện trong sơ đồ dưới đây. Module cảm biến Pir chỉ có 3 chân – một là Vcc là đầu vào +5V, chân tiếp đất và cuối cùng là chân đầu ra số. Kết nối + 5V từ Arduino đến Vcc của cảm biến Pir, kết nối GND từ Arduino với GND của cảm biến Pir và cuối cùng kết nối chân đầu ra (được đánh dấu là ‘out’) với bất kỳ chân kỹ thuật số nào của arduino. Trong sơ đồ mạch kết nối nó với chân 7 của arduino.

Module cảm biến Pir chỉ có một đầu ra digital. Vì vậy, nó chỉ có 2 giá trị đầu là mức CAO hoặc mức THẤP. Theo mặc định, khi không có đối tượng trong phạm vi cảm biến Pir, nó sẽ xuất giá trị THẤP hoặc 0V ở đầu ra. Khi một đối tượng được xác định bên trong phạm vi cảm biến Pir, nó sẽ ngay lập tức xuất ra giá trị CAO hoặc + 5V ở đầu ra.

Sơ đồ mạch

 

 

 

Chương trình

int sensor=7; //khai báo ngõ ra của cảm biến được kết nối với chân 7

int sensor_value;

void setup()

{

Module điện tử 932*50

pinMode(sensor,INPUT); //thiết lập ngõ vào

Serial.begin(9600); //tốc độ truyền dữ liệu lên màn hình máy tính

}

 

void loop()

{

sensor_value=digitalRead(sensor); // đọc giá trị cảm biến từ chân 7

Serial.println(sensor_value); // xuất ra màn hình giá trị cảm biến

}

 

Đầu ra của cảm biến Pir trong màn hình Arduino – khi không có chuyển động

 

Đầu ra của cảm biến Pir trong màn hình Arduino – khi có chuyển động được phát hiện

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.