Hướng dẫn xuất file Gerber trong Altium

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách xuất file Gerber trong phần mềm Altium Designer

 

Xuất file Gerber

 

  1. Mở tệp thiết kế .PCB của bạn trên phần mềm Altium Designer

 

Chọn File -> Fabrication Outputs -> Gerber Files.

 

  1. Cài đặt chung

 

Trong General settings, đặt độ chính xác precision thành 2: 5 (độ phân giải 0,01 mill)

  1. Cài đặt lớp

 

Hãy chắc chắn bạn có phác thảo rõ ràng trong lớp cơ khí.

 

Nếu bo mạch của bạn là 2 lớp thì sẽ không có lớp bên trong (G1, G2, G3 …)

 

Thêm các lớp mà bạn muốn xuất bằng cách đánh dấu các lớp này, chọn “used on” trong Plot Layers, chọn “All Off” trong Mirror Layers.

Module điện tử 932*50

  1. Cài đặt khẩu độ

 

Cần chắc chắn là bạn đã đánh dấu “Embedded apertures (RS274X)”

 

  1. Cài đặt nâng cao

 

Khi bạn đảm bảo rằng tất cả các cấu hình đều ổn. Vui lòng nhấp vào OK để xuất file Gerber.

File Gerber được tải tự động trong Altium cam viewer. Công cụ này cho phép bạn xác minh rằng tất cả các lớp đã được tạo chính xác và tất cả đều ở chế độ positive.

 

Xuất file NC Drill

 

  1. Xuất lớp Drilling trong định dạng Excellon.

 

File -> Fabrication Outputs -> NC Drill Files

  1. Cài đặt precision thành 2:4. Sau đó nhấn OK.

Như vậy, bạn đã có tất cả các tệp. Đặt tất cả vào chung một tệp zip / rar duy nhất.

 

Nếu mọi thứ đều ổn, bạn có thể gửi file đến Điện Tử Tương Lai để đặt mạch in theo hướng dẫn đặt mạch in PCB tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.