Hướng dẫn cách cài đặt trên biến tần LS iG5A

HƯỚNG DẪN CÁCH CÀI ĐẶT TRÊN BIẾN TẦN LS

CÁC NHÓM LỆNH CỦA BIẾN TẦN LS (iG5A)

  • Drive group: Khi vào nhóm này biến tần LS (iG5A) sẽ cài đặt các thông số: tần số, thời gian tăng tốc (acc), thời gian giảm tốc(dec), Chọn lựa đầu vào điều khiển chạy/ dừng (drv), chọn lựa kiểu cài đặt thay đổi tần số điều khiển (frq). . .

 

  • FU group1: Khi vào nhóm này biến tần LS (iG5A) sẽ cài đặt các thông số có chức năng điều chỉnh tần số, điện áp . . . .

 

  • FU group2: Khi vào nhóm này biến tần LS (iG5A) sẽ cài đặt thông số cho ứng dụng PID, thông số motor . . . .

 

  • IO group: Khi vào nhóm này biến tần LS (iG5A) sẽ cài đặt các thông số chức năng ngõ ra, vào. . . .

 

NHỮNG THAO TÁC CÀI ĐẶT TRÊN INVERTER LS (iG5A)

Nhấn phím hình mũi tên phải (Ø) trên bàn phím của biến tần LS (iG5A) để di chuyển đến các nhóm lệnh.

Nhấn phím hình mũi tên trái (×) trên bàn phím của biến tần LS (iG5A) để di chuyển đến các nhóm lệnh

THỰC HÀNH DI CHUYỂN TRONG “DRIVE GROUP” CỦA BIẾN TẦN LS IG5A .

  • Ban đầu biến tần LS iG5A hiện số 0.00 nhấn phím hình mũt tên lên (Ù) để di chuyển đến thông số, để điều chỉnh thời gian tăng tốc của mô-tơ “ACC”.

 

  • Khi ACC hiển thị nhấn phím hình mũt tên lên (Ù) trên bàn phím biến tần LS (iG5A) 1 lần nữa để di chuyển đến thông số, để điều chỉnh thời gian giảm tốc của mô-tơ “DEC”.

 

  • Lần lược cứ tiếp tục nhấn phím hình mũt tên lên (Ù) trên bàn phím biến tần LS (iG5A) tiếp sẽ tìm được các giá trị mong muốn trong Drive group.

 

  • Nếu muốn di chuyển trở lại các hàm đã đi qua ta nhấn phím hình mũt tên xuống (Ú)trên bàn phím biến tần LS (iG5A) .

 

Tương tự các Group khác khi nhấn phím (×) hay (Ø) để di chuyển đến Group yêu cầu ta lai nhấn (Ù) hay (Ú) trên bàn phím biến tần LS (iG5A) để vào các hàm bên trong

ỨNG DỤNG CƠ BẢN CỦA BIẾN TẦN LS (iG5A)

1. Điều khiển tần số và chạy/dừng (Run/Stop) cho biến tần LS (iG5A) trên bàn phí.

Bước 1: Vào nhóm Drive của biền tần LS (iG5A)

  • Vào hàm 0.0 : Nhấn phím “Enter”_Cài đặt tần số mong muốn cho biền tần LS (iG5A).

 

  • Vào hàm drv : Chọn “0” _Chạy Run/Stop trên bàn phím của biền tần LS (i5A).

 

  • Vào hàm Frq : Chọn “0”_Cho phép cài tần số trên bàn phím của biền tần LS (iG5A).

 

  • Vào hàm ACC : Cài giá trị “0~6000”(Sec)_ Thời gian tăng tốc cho biền tần LS (iG5A).

 

  • Vào hàm dEC : Cài giá trị “0~6000”(Sec)_ Thời gian giảm tốc cho biền tần LS (iG5A).

 

  • Vào hàm drC : Chọn “F/r”_Cho phép biến tần LS (iG5A) chạy thuận/nghịch.

 

Bước 2: Vào nhóm Function 1 của biền tần LS (iG5A)

  • Vào hàm F1 : Chọn “0” _Cho phép biến tần LS (iG5A) chạy thuận và nghịch .

 

  •    -> Chọn “1”_Không cho phép biến tần LS (iG5A) chạy thuận.

 

  •    -> Chọn “2”_Không cho phép biến tần LS (iG5A) chạy nghịch.

 

  • Vào hàm F21 : Cài “40~400”(Hz)_Cài tần số Max cho biến tần LS (iG5A) hoạt động (thường cài bằng tần số lưới điện).

 

  • Vào hàm F22 : Cài “30~400”_Cài đặt tần số cơ bản cho biến tần LS (iG5A) (thường cài bằng tần số F21).

 

Bước 3: Vào nhóm Function 1 và 2

  • Các hàm đã cài trên bước 1 và 2 thì cơ bản biến tần LS đã chạy tốt.Tuy nhiên trong một số trường hợp cần thiết cài thêm một số hàm sau:

 

  • Hàm F4 : Chọn “0”_Cho phép biến tần LS dừng theo kiểu Decelerate. Chọn “2”_Cho phép biến tần LS dừng theo kiểu Free run

 

  • Hàm F27 : Chọn “0” _Điều khiển Torque biến tần LS theo chế độ Manual.

 

  • => F28 cài % (0~15) Torque biến tần LS khi chạy nghịch

 

  • => F29 cài % (0~15) Torque biến tần LS khi chạy thuận.

 

  • => Hàm F27 : Chọn “1”_Điều khiển Torque biến tần LS theo chế độ Auto.

 

  • Hàm H72 : Chọn “0~17”_Cài thông số muốn hiển thị trên màn hình biến tần LS.

 

  • Hàm H93 : Chọn “1”_ Trả về các thông số mặc định của nhà sản xuất.(Xóa hết dữ liệu đã cài.).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.