Hệ số hFE của transistor là gì

hFE của transistor là hệ số khuếch đại dòng điện của transistor.

hFE (cũng được gọi là β – beta) là hệ số khuếch đại theo đó dòng điện ở cực gốc chuyển thành dòng điện khuếch đại. Dòng khuếch đại này sẽ đi qua các cực thu và cực phát của transistor.

Transistor hoạt động bằng cách cho một dòng điện vào cực gốc. Dòng điện ở cực gốc sau đó được khuếch đại theo hệ số hFE để tạo thành dòng khuếch đại. Công thức dưới đây:

IC = hFEIB = βIB

Vì vậy, nếu 1mA được đưa vào cực gốc của transistor và hệ số hFE là 100, thì dòng điện ở cực thu là 100mA.

Module điện tử 932*50

Mỗi một transistor có một giá trị hFE duy nhất. Giá trị hFE thường được coi là không đổi, nằm ở khoảng 10 đến 500, nhưng nó có thể thay đổi một chút do nhiệt độ và sự thay đổi điện áp từ cực thu đến cực phát.

Bạn có thể kiểm tra datasheet của transistor để biết giá trị hFE trong phần thông số kỹ thuật.

Cần lưu ý giá trị hFE trên datasheet là của dòng một chiều hay dòng xoay chiều. Nhiều datasheet chỉ có một giá trị ví dụ như dòng 1 chiều. Thông thường các datasheet sẽ xác định giá trị hFE đó cho dòng xoay chiều hoặc 1 chiều.

Ngoài ra, lưu ý rằng khi giá trị hFE có thể biến thiên trong một khoảng nhất đinh, nhiều datasheet sẽ có giá trị hFE tối thiểu và tối đa cho transistor. Rất khó để tạo ra transistor với giá trị hFE chính xác trong quá trình sản xuất. Do đó, các nhà sản xuất thường chỉ định một khoảng giá trị của hFE.

Bởi vì giá trị hFE biến thiên và không thể dự đoán được, cho nên việc thiết kế mạch transistor tốt rất quan trọng để có sự khuếch đại ổn định, có thể dự đoán được cho các mạch transistor.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.