Cách kiểm tra IGBT

Transitor lưỡng cực cổng cách điện (IGBT) là một thiết bị bán dẫn công suất ba cực chủ yếu được sử dụng như một công tắc điện tử. Khi được phát triển, thiết bị này sẽ kết hợp hiệu quả cao và chuyển đổi nhanh. IGBT là một thiết bị bán dẫn ba cực, các cực đó lần lượt là cực thu (C), cực cổng (G) và cực phát (E). Bạn có thể kiểm tra IGBT bằng đồng hồ vạn năng.

Cách 1: sử dụng đồng hồ vạn năng

Đầu tiên bật đồng hồ vạn năng lên và chọn chế độ đo thông mạch. Chạm que đo màu đỏ vào chân C và que đo màu đen vào chân E của IGBT. Giữ như vậy trong vòng vài giây. Nếu buzzer của đồng hồ vạn năng có tiếng thì tức là IGBT bị hư.

Nếu cũng giữ như vậy như không thấy buzzer của đồng hồ vạn năng kêu tức là IGBT vẫn còn hoạt động tốt.

Cách 2: sử dụng nguồn điện

Sau khi đã lắp mạch xong như hình trên, khi bạn nhấn công tắc (Công tắc bật LED) – nếu đèn LED BẬT, IGBT vẫn hoạt động tốt. Nếu ngược lại là đèn LED không bật, tức là IGBT đã bị hư.

Khi bạn nhấn công tắc (Công tắc tắt LED) nếu đèn LED TẮT, IGBT vẫn hoạt động tốt. Nếu ngược lại là IGBT bị hư.

Sau lắp mạch xong như hình trên, khi bạn nhấn công tắc đèn LED chuyển sang BẬT, tức là IGBT vẫn hoạt động tốt. Nếu đèn LED TẮT, IGBT bị hư.

Khi bạn nhả công tắc đèn LED chuyển sang TẮT, tức là IGBT vẫn hoạt động tốt. Nếu không tức là IGBT bị hư.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.