Cách đo và kiểm tra TRIAC

PHƯƠNG PHÁP 1: Kiểm tra triac bằng cách sử dụng đồng hồ vạn năng.

Ở phương pháp này chúng ta sẽ sử dụng đồng hồ vạn năng để kiểm tra tình trạng của triac. Đầu tiên điều chỉnh công tắc đồng hồ ở thang đo điện trở cao (100K), sau đó nối que đo dương của đồng hồ với chân MT1 của triac và que đo âm tới chân MT2 của triac (bạn có thể đảo ngược lại kết nối). Kim đồng hồ sẽ lên và cho kết quả điện trở cao .Tiếp tục chuyển công tắc chọn sang thang đo điện trở thấp, kết nối MT1 và cổng G với que đo dương và MT2 với que đo âm của đồng hồ. Kim đồng hồ sẽ cho kết qủa điện trở thấp. Nếu bạn thực hiện đúng với các buớc trên thì triac còn hoạt động tốt. Tuy nhiên phương pháp trên không áp dụng cho những triac yêu cầu điện áp cổng và dòng cao để kích hoạt.

PHƯƠNG PHÁP 2: Kiểm tra triac bằng mạch.

Đây là một cách khác kiểm tra triac. Hầu như tất cả các loại triac đều có thể kiểm tra bằng mạch này. Mạch được sắp xếp khá đơn giản. Sơ đồ kết nối triac với mạch điện được biểu diễn trong sơ đồ mạch bên dưới . Luôn để công tắc S2 ON, Đèn không sáng. Tiếp theo nhấn nút nhấn S1. Đèn sáng cho biết công tắc của triac ON. Khi bạn nhả nút ấn, bạn thấy đèn tắt. Nếu các bạn làm đúng với các bước trên, Triac còn hoạt động tốt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.