Cách đo và kiểm tra DIAC

DIAC là một diode hai chiều hai điện cực có thể được chuyển từ trạng thái tắt sang trạng thái bật đối với một trong hai cực của điện áp đặt vào. Các cực của DIAC là tùy ý, giống như TRIAC, cũng là một thiết bị hai chiều. Việc chuyển đổi từ trạng thái tắt sang trạng thái bật đạt được bằng cách vượt quá điện áp đánh thủng theo một trong hai hướng.

Hầu hết các DIAC có cấu trúc ba lớp với điện áp đánh thủng khoảng 30V. DIAC không có điện cực cổng và thường được sử dụng để kích hoạt TRIAC. DIAC là thiết bị hai chiều, các cực của nó ký hiệu là MT1 (“Cực chính”) và MT2.

 

Cách kiểm tra DIAC bằng đồng hồ vạn năng

 

Chọn chế độ diode trên đồng hồ vạn năng kỹ thuật số

Kết nối đầu dò của đồng hồ vạn năng với Diac.

Đầu dò màu đỏ của đồng hồ nối với chân MT1 của DIAC.

Module điện tử 932*50

Đầu dò mà đen nối với chân MT2.

Kết quả đọc của đồng hồ vạn năng là OL hoặc 1.

 

Thay đổi cực của đồng hồ vạn năng.

Đầu dò màu đỏ nối với chân MT2 của DIAC.

Đầu dò màu đen nối với chân MT1.

Kết quả đọc của đồng hồ vạn năng là OL hoặc 1.

 

Nếu bạn nhận được giá trị đọc phân cực thuận là 0000 hoặc bất kỳ giá trị nhỏ nào và phân cực nghịch là 0000 hoặc giá trị thấp thì DIAC bị lỗi và cần thay thế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.