Các loại máy phát điện một chiều

Loại máy phát một chiều

 

I. Tổng quát:

“Năng lượng có thể được chuyển đổi từ dạng này sang dạng khác” – Một máy phát điện cũng có thể làm như vậy – nó chuyển đổi năng lượng cơ học sang năng lượng điện. Cơ năng có thể được tạo ra bằng cách sử dụng tuabin nước, tuabin hơi, động cơ đốt trong … Và máy phát điện sẽ chuyển năng lượng cơ học này sang năng lượng điện. Máy phát điện bao gồm máy phát điện xoay chiều và máy phát một chiều. Ở đây chúng ta hãy xem các loại máy phát một chiều.

 

II. Phân loại:

Máy phát một chiều được phân làm 2 loại dựa trên phương pháp kích từ của chúng.

1. Máy phát một chiều kích từ độc lập:

2. Máy phát một chiều tự kích từ:

  • Máy phát điện một chiều nối tiếp.

  • Máy phát điện một chiều song song.

  • Máy phát điện một chiều hỗn hợp.

 

III. Nội dung:

1. Máy phát điện một chiều kích từ độc lập:

Gồm một cuộn dây điện từ được kích từ bằng cách sử dụng nguồn riêng biệt. Điện áp đầu ra phụ thuộc vào tốc độ quay của phần ứng và dòng kích từ. Tốc độ quay và dòng điện càng cao thì giá trị điện áp đầu ra càng cao.

Quảng cáo đặt hàng nhập

Chú ý: Máy phát điện một chiều kích từ độc lập ít được sử dụng trong thực tế.

 

2. Máy phát điện một chiều tự kích từ

Đây là máy phát điện trong đó cuộn dây điện từ được kích bởi đầu ra của chính máy phát điện. Có 3 loại máy phát điện một chiều tự kích.

  1. Máy phát điện một chiều nối tiếp

Máy phát một chiều nối tiếp được hiển thị trong hình (a) – trong đó các cuộn dây kích từ được mắc nối tiếp cuộn dây phần ứng khi đó dòng phần ứng bằng dòng kích từ. Cuộn dây kích từ có trở kháng thấp, số vòng dây ít. Máy phát điện một chiều nối tiếp cũng ít được sử dụng!

  1. Máy phát điện một chiều song song

Máy phát một chiều song song hiển thị trong hình (b). Trong đó cuộn dây kích từ mắc song song với cuộn dây phần ứng để điện áp trên cả hai bằng nhau. Cuộn dây kích từ có trở kháng cao và có nhiều vòng dây hơn để một phần dòng điện đi qua cuộc kích từ và phần còn lại đi qua tải.

  1. Máy phát điện một chiều hỗn hợp

Nó có cuộn dây kích từ là Rsh và Rse. Cuộn dây song song (Rsh) và Cuộn dây nối tiếp (Rse). Máy phát điện hỗn hợp gồm hai loại: Nối thuận và nối nghịch

  • Nối thuận (hình b): Cuộn kích từ song song được nối song song với cuộn dây phần ứng và cuộc dây kích từ .

  • Nối nghịch ( hình a): Cuộc kích từ song song được mắc song song với cuộc dây phần ứng và cuộc kích từ nối tiếp được mắc nối tiếp với tải.

Các máy phát điện này chỉ sử dụng chủ yếu trong các nhà máy công nghiệp, nơi có nhu cầu lớn về nguồn một chiều. Còn lại, nguồn điện một chiều sẽ được tạo ra từ nguồn xoay chiều bằng cách sử dụng các bộ chỉnh lưu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.