Bộ điều khiển tốc độ quạt sử dụng LM2941

Mạch điều khiển tốc độ quạt 12VDC sử dụng IC LM2941CT với dòng điện đầu ra tối đa là 1A.

Bộ điều khiển tốc độ quạt sử dụng LM2941

Dưới đây là sơ đồ mạch của bộ điều khiển tốc độ quạt 12VDC sử dụng IC LM2941CT, đây là bộ điều chỉnh điện áp 1A có độ sụt thấp. IC có độ sựt áp thấp đến 0,5 và cũng có nhiều tính năng hữu ích như bảo vệ ngược nguồn cấp điện, bảo vệ nhiệt, bảo vệ ngắn mạch, vv Dòng điện đầu ra tối đa mà IC có thể cung cấp là 1A.

Nguồn cung cấp 12VDC được mắc giữa Vin (pin4) và GND (pin3) của IC. Tải là quạt được mắc với Vout (pin5) và GND (pin3) của IC. Mạng bao gồm các chiết áp R1, R2 và điện trở xác định dòng điều chỉnh (Iadj) của IC. Bằng cách thay đổi Iadj thông qua biến trở R2, chúng ta có thể điều chỉnh điện áp đầu ra của IC và do đó tốc độ quạt thay đổi. 

Sơ đồ mạch

Ghi chú

Quảng cáo đặt hàng nhập

– Mạch được cấp nguồn từ 12VDC.

– Dòng tải tối đa có thể là 1A.

– IC nên sử dụng tấm tán nhiệt.

– Biến trở R1 dùng để điều chỉnh tốc độ quạt tối thiểu.

– Biến trở R2 sử dụng để điều chỉnh tốc độ quạt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.